Informacje o nas

Patrząc na otaczających nas ludzi, nie trudno zauważyć, że jesteśmy różni. Różnimy się nie tylko wyglądem, ale też charakterem, gustami, sposobem bycia. Jednakże jest coś co nas łączy - mianowicie  brak odwagi. Wyjście z tłumu jest często trudne, boimy się opinii innych, wyzwisk, śmiechu, rozgłosu. Obawa przed poniżeniem czy też niepowodzeniem sprawia, iż nie potrafimy jasno wyrazić tego co chcemy, co czujemy. Nie umiemy wyjść na przeciw urzędniczym prawom, przerażają nas formalności, bezkarność rządzących. Ale czy warto iść za tłumem? Chować się w kąt i postępować wbrew sobie tylko dlatego, że inni tak każą? Ale tak jest najłatwiej, nie wychylać się nie narażać.

Jednakże w naszym otoczeniu znalazła się osoba, która postanowiła wyjść naprzeciw bezprawiu. Zarówno odwaga, jak i  pewność siebie, której brakuje tak wielu z nas, skłoniła Kazimierza Niżnika do podjęcia natychmiastowych działań. Chęć ujawnienia prawdy, jak i pragnienie zapewnienia lepszej przyszłości dla nas - ale i dla przyszłych pokoleń - stało się głównym motywem do pracy. Niewiele jest takich ludzi, którzy narażając się na krytykę i pogardę innych osób, dążą do osiągnięcia zamierzonego celu - poprawienia jakości naszego życia . Jesteśmy zatem wdzięczni Kazimierzowi z Mszany Dolnej - za jego dotychczasową pracę i pragniemy wspierać go w dalszych działaniach, chociażby poprzez stworzenie takiej strony.